Een gezonde regio voor iedereen, dat is onze gezamenlijke ambitie!

Welzijn en welvaart gaan hand in hand. Dat kan alleen in een gezonde regio waar je prettig woont, werkt, leert en onderneemt. Daarom komen we in Noord-Limburg samen in beweging.

Wij geloven dat investeren in gezondheid loont en dat het kansen met zich meebrengt! Daarom werken Onze inwoners, Ondernemers, Onderwijs en Overheid samen aan de gezonde toekomst van Noord-Limburg.

Deze eerste nieuwsbrief bundelt een greep uit de vele gezonde initiatieven die Noord-Limburg rijk is.

Veel leesplezier!

 

Lees ons verbindende verhaal
Vitaliteitscoöperatie America Left

America Left is dialect voor America Leeft! 

Een gemeenschap waarin en waaraan iedereen naar eigen vermogen kan en mag meedoen en kan en mag bijdragen. Onderlinge waardering, met enthousiasme en in de best mogelijke gezondheid staat in America voorop.

Enkele inwoners van het dorp America, die zich zorgen maakten om de continuïteit van de zorg in het dorp vormen de werkgroep America Left. Het zijn allemaal mensen die affiniteit hebben met de zorg en de leefbaarheid van het dorp. En het is een mix van jong en oud(er). Deze groep heeft samen met een procesbegeleider het initiatief America Left voorbereid en de vitaliteitscoöperatie opgericht.

Meer over America Left
Hier is LiFi, Limburg Fit

Noord-Limburg wil de Gezondste Regio worden. Ontwikkeling naar de Gezondste Regio treft alle lagen van de bevolking en start bij de allerkleinsten van onze regio, jong geleerd is immers oud gedaan. 

In LiFi worden Noord-Limburgse kinderen op de bassischool op een inspirerende manier meegenomen in de wereld van gezonde voeding en gezond bewegen. Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd meer leren over hun eigen gezondheid. Door gezonde activiteiten zelf te beleven en te ervaren, maken kinderen zich deze kennis meer eigen. Ze zijn dan beter in staat om nu maar ook op latere leeftijd, gezonde en duurzame keuzes te maken.

Meer over LiFi
Terugblik
Regiodagen rn-l

Verdeeld over twee bijeenkomsten ontvingen we de colleges en raadsleden van de 8 Noord-Limburgse gemeenten op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Om de Gezondste Regio te worden is het belangrijk dat bestuurders elkaar ontmoeten, het gesprek voeren over de toekomst van Noord-Limburg en letterlijk zien en voelen welke fantastische initiatieven onze regio rijk is.

Lees meer
Ondernemersbijeenkomst

Op 15 juni organiseerden Stichting ‘Wat kies jij?’ samen met Ondernemend Venlo de ondernemersbijeenkomst 'Een gezonde arbeidsmarkt'. Een inspirerende bijeenkomst in Villa Flora, boordevol informatie en praktijkverhalen van Tom Roefs, Mark Levels, Wim Davidse en Caroline Kortooms onder leiding van dagvoorzitter Sigrid Helbig.
.

Lees meer

Actieprogramma Maakindustrie en Agrifood

Voor de sectoren Maakindustrie en Agrifood zijn samen met partners twee regionale actieprogramma’s ontwikkeld. 

Maakindustrie
De Noord-Limburgse maakindustrie is de belangrijkste drager van de economie in onze regio. De 300 maakbedrijven waarvan maar liefst 21 bedrijven wereldmarktleiders zijn vertegenwoordigen een enorme impact in deze sector. 

“Hoe blijven onze bedrijven concurrerend en innovatief, doen we dingen slimmer dan we gisteren deden, versterken we onze economische posities en creëren we een langjarige brede, economische en duurzame welvaart?” 

Het actieprogramma Maakindustrie is opgesteld met input van leden van Land van de Makers en Crossroads Limburg.

Agrifood
De Agrifoord-sector is van oudsher erg diepgeworteld in Noord-Limburg. Maar liefst 39.000 mensen werken, verdeeld over 5.000 bedrijven, in deze sector. Van elke euro die in de regio wordt verdiend komt €0,20 uit de Agrifood. De komende jaren daalt het aantal agrarische bedrijven aanzienlijk. 

Het Actieprogramma Agrofood is samen met ondernemers opgesteld zodat deze sector economisch toekomstperspectief blijft houden. Denk hierbij aan: nieuwe manieren van samenwerking, in kaart brengen van het afzetgebied en het delen van kennis en ervaringen. 

Meer over de actieprogramma's

Knabbelpad - Fieldlab Grenzlab

Met het doorknabbelen van een eetbaar lint is onlangs het eerste Knabbelpad officieel geopend. In het project Knabbelpad onderzoeken studenten van Yuverta, HAS Hogeschool Venlo en Hippisch College Limburg de biodiversiteit langs bestaande ruiterpaden en bekijken hoe die vergroot kan worden door gebruik te maken van kruiden en planten die gezond zijn voor paarden. Daarnaast wordt gekeken naar kansen voor lokale ondernemers en beleving voor toeristen in de regio.

Lees meer
Kommee, samen op pad!

Een groot deel van de Noord-Limburgse inwoners boven de 55 jaar vindt het moeilijk om met het openbaar vervoer te reizen. Vooral de drukte, het gebruik van de ov-chipkaart en het vinden van reisinformatie vormen een drempel. Deze drempel zou er niet moeten zijn. Want op het moment dat je zelf niet meer kan autorijden, dan biedt het OV of één van de andere vervoersmogelijkheden een goede uitkomst.

KOMMEE verlaagt deze drempel zodat iedereen veilig en met een gerust gevoel op pad kan! 

Meer over Kommee

Primeur: het is 14 juli 2037!

Jik is laat vanochtend. De frisse buitenlucht maakt hem wakker. Hij zet zijn fiets in de fietsenstalling en loopt naar het energielokaal. Vandaag staat de geschiedenisdocent voor de groep. Het thema van vanochtend is er één uit de recente geschiedenis. 

Ook Noord-Limburg staat voor een grote opgave als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Deze opgave biedt kansen om gebiedsgericht aan de slag te gaan met het opwekken van energie. We kijken hierbij ook naar verbindingen met andere programma’s en thema’s.

Bekijk het energieke landschap van 2025
Van harte welkom!

Peter Roelofs - projectleider Fieldlab Future Farming
Het Fieldlab Future Farming werkt aan onderzoeksvraagstukken die aansluiten bij de praktijk én aan het klaarstomen van nieuw talent voor een gezonde toekomst in onze regio.

"In mijn ogen is samenwerken met het bedrijfsleven een voorwaarde om studenten te kunnen opleiden tot mensen die een bijdrage kunnen leveren aan de praktijk. 

Peter is een groot voorstander van samenwerkingen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, in het bijzonder in opleidingen waarbij hij betrokken is. De functie als projectleider van het Fieldlab Future Farming past dus als gegoten. 

 

Thijs Vossen – projectleider Vitale Dagrecreatie
Onze regio heeft veel te bieden voor bezoekers. Dit willen we graag zo houden of sterker nog, verder uitbreiden! In opvolging van de verkenning naar Dagrecreatie in Noord-Limburg is Thijs aangetrokken als projectleider Vitale Dagrecreatie. Thijs gaat de kansen uit de verkenning met ondernemers omzetten in concrete projecten. 

“Mijn primaire drijfveren zijn nieuwsgierigheid, ontdekken, creëren en inspireren”. 

Thijs heeft een groot netwerk, ook in Noord-Limburg. Met zijn kennis, creativiteit en ervaring kan hij partijen en initiatiefnemers verbinden om samen optimaal gebruik te maken van de vele kansen en mogelijkheden die onze regio te bieden heeft. 

Uitreiking Gezondheidsprikkel 2022

In Noord-Limburg worden jaarlijks vele gezonde evenementen en mooie gezonde initiatieven ontplooid door burgers, organisaties en samenwerkingen. Wij juichen deze activiteiten toe. Daarom reikt Stichting ‘Wat kies jij?’ jaarlijks de ‘gezondheidsprikkels’ uit. 

Het barst van de gezonde initiatieven! Er kwamen maar liefst 15 bijzondere initiatieven binnen. Deze worden stuk voor stuk in het zonnetje gezet. 

Lees meer over de uitreiking

Campagne: Kijk niet weg

De burgemeesters van de Noord-Limburgse gemeentes gaven dinsdag 14 juni de aftrap van de bewustwordingscampagne ‘Kijk Niet Weg!’. De acht gemeentes bundelen hun krachten en strijden samen tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Hierbij vragen ze hulp van inwoners.

Lees meer
Gezonde (kijk) tips!
Terugkijken
Het gezondheidscafé is een Noord- Limburgse live talkshow met ‘gezondheidsmaker’ Caroline Kortooms.
Gezondheidscafé's
14 september
Gezondheidscafé over de Kracht van gemeenschappen.
Meer info
20 oktober
Leren en ontwikkelen tijdens de netwerkbijeenkomst Vitaal en Gezond.
Meer informatie
Volg ons en blijf op de hoogte
Deze mails niet meer ontvangen?