Regio Deal nieuws Noord-Limburg #2

Juli 2024

“Wij geloven dat investeren in de toekomst loont!

Een gezonde regio word je niet vanzelf. Dit vraagt om samenwerking en een gezamenlijke ambitie voor Noord-Limburg. Samen met partners en initiatiefnemers zetten wij een beweging in gang voor een gezonde toekomst van onze regio.”

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij de Regio Deal Noord-Limburg. Als u hier geen behoefte aan heeft kunt u zich afmelden. 

Regio Deal - Noord-Limburg op weg naar de gezondste regio!

In 2023 is Regio Noord Limburg samen met de Provincie Limburg en partners uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners, gestart met de voorbereiding voor een nieuwe Regio Deal. 

In deze nieuwsbrief leest u de voortgang en wat er de komende tijd allemaal staat te gebeuren. 

Informatiepagina Regio Deal Noord-Limburg 2024-2028

Bestuurlijk convenant

Positief ontvangen!

De bestuurlijke afspraken tussen rn-l, Provincie Limburg en het Rijk worden vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. rn-l heeft een positieve reactie van diverse ministeries ontvangen op het concept-convenant voor de uitvoering van de Regio Deal 2024. Het samenwerkingsconvenant wordt medio september door alle partijen vastgesteld. 

Daarna volgt het feestelijke ondertekeningsmoment van de Regio Deal. Naar verwachting zal dit in het najaar plaatsvinden.  

Tijdlijn proces Regio Deal 2024

Regio Noord-Limburg coördineert het proces voor de uitvoering van de Regio Deal 2024. De inhoud van de initiatieven wordt door de partners uitgewerkt in een voorstel. Om u een beeld te geven van het proces is er een compacte tijdlijn beschikbaar. Afhankelijk van de voortgang kan deze wijzigen, het geeft slechts een indicatie weer. 

Route en tijdlijn proces Regio Deal 2024
Inspiratiebijeenkomst: resultaten en ervaringen Regio Deal 2020

Op 5 juni organiseerde Crossroads Limburg een Economic Development Board bijeenkomst die in het teken stond van de kennisinfrastructuur in onze regio. Verschillende mensen praatten de EDB bij over dit thema. Ook in de nieuwe Regio Deal is dit een belangrijk thema.

Gedeputeerde Stephan Satijn vertelde over de economische ambities van de Provincie Limburg, CEO van Brightlands Campus Greenport Venlo, Ingrid Vermeer over de Brightlands campussen en Director Faculty of Science and Engineering bij Maastricht University, Bakir Bulic over Maastricht University. Zij blikte ook terug op de mooie resultaten van de eerste Regio Deal. 

In Noord-Limburg zijn er tal van organisaties die kennis aanbieden en die kennis bij elkaar brengen. Maar wat doen de organisaties precies en hoe belangrijk is deze kennisinfrastructuur voor de brede welvaart in onze regio en zelfs onze provincie? Daarom stond tijdens deze EDB-bijeenkomst de versterking van de kennisinfrastructuren centraal.

Lees meer
Werkconferentie Regio Deal

Structuurversterkende initiatieven zijn de sleutel tot succes!

Op 24 september vindt er een werkconferentie plaatst over de inhoudelijke uitwerking van de Regio Deal 2024. Tijdens deze bijeenkomst gaan ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners en overheid samen aan de slag met de inhoud. De bijeenkomst is geslaagd als er samenwerkingen ontstaan voor de verdere uitwerking van structuurversterkende ideeën.

Voor deze werkconferentie zijn de partners die meegewerkt hebben aan de propositie uitgenodigd. 

Format Projectvoorstel Regio Deal

Als de eerste verkenning klaar is volgt de uitwerking naar een projectvoorstel. Dit projectvoorstel is een zeer belangrijk document voor het vervolgproces. Dit document is namelijk de basis voor de projecten van de Regio Deal 2024. 

Om u een beeld te geven van de informatie in een projectvoorstel kunt u het format alvast bekijken. 

Format Projectvoorstel Regio Deal 2024 Noord-Limburg

Samen op weg naar succes!

De Gezondste Regio is een netwerk van partners en ambassadeurs die gezondheid en de toekomst van onze regio een warm hart toedragen. Samen zetten we de gezonde golf in beweging en Noord-Limburg op de kaart. 

Daarom werken Regio Noord-Limburg, Crossroads Limburg, onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke partners intensief samen om van de deal een succes te maken!

Meer over de samenwerking Gezondste Regio
Contact

Als er vragen zijn over de informatie in deze nieuwsbrief laat het ons dan weten! 

Stuur een e-mail

Volg ons en blijf op de hoogte
Deze mails niet meer ontvangen?